Publicerat på

Vårt arbete för hållbarhet

Vi på Lakritsfabriken har sedan starten 2011 alltid arbetat med stort fokus på hållbarhetsfrågor och att göra så gröna val som möjligt och i den mån vi kan. Med stora förändringar i klimatet som är ett resultat på våra val i vardagen och vårt sätt att leva har detta blivit en ännu viktigare fråga för oss i vår organisation och hur vi ställer oss till klimatförändringarna. 

Redan från start valde vi att tillverka våra förpackningar i kartong som är ett mer miljövänligt alternativ än plast. Det har även varit viktigt för oss att arbeta lokalt med företag som är oss nära för att minska avståndet mellan oss och tillverkare och därmed bidra till kortare transportsträckor.

På Ängelholmsvägen 34 i Helsingborg ligger vår fabriksbutik, lager, kontor pack samt viss produktion. Hela fastigheten drivs på fossilfri el från skånska som också är ett miljövänligt alternativ. Fabriken i Malmö drivs även den på fossilfri energi som till stor del kommer från solceller.

Vi arbetar även med så mycket digital marknadsföring som möjligt för att undvika tryckt material och onödig användning av papper som allt som oftast slängs. Vi arbetar istället med digitala plattformar, digitala kataloger och QR-koder.

Vi arbetar även kontinuerligt med den sociala hållbarheten i vår organisation och är väldigt öppna och välkomnande för praktikanter, daglig verksamhet och personer som vill komma tillbaka till arbetslivet genom arbetsträning. Lakritsfabriken är även en organisation med mångfald och där vi ser detta som en självklarhet för vår utveckling. Hos oss arbetar medarbetare med olika bakgrund, kultur och sexualitet där alla får vara den dem är till fullo. Vid rekrytering och i vårt ledarskap ser vi till personen och dess kvaliteter och egenskaper i fråga och inte till andra aspekter. Vi har nolltolerans mot diskriminering och utanförskap i vår organisation vilket vi ser som väsentligt för ett team där engagemang, kämparglöd och motivation är navet i vår företagskultur.