Publicerat på

LAKRITSFABRIKENS BYPROJEKT EFTER 18 MÅNADER – SÅ GÅR DET FÖR BYN VAYALAKKAVOOR I INDIEN

Det har nu gått 18 månader sedan Lakritsfabriken gick in som andelsägare i ett byprojekt i Indien för att på ett hållbart sätt minska fattigdom. Genom organisationen Hand in Hand Sweden och Hand in Hand India har nu Lakritsfabriken varit med och bidragit till att skapa 200 arbetstillfällen i byn Vayalakkavoor i sydöstra Indien. Ett mycket viktigt arbete för att på ett långsiktigt sätt bekämpa fattigdom.

Arbetslöshet är en av de störta anledningarna till fattigdom runt om i världen. Genom att byn under 18 månader aktiverat 20 självhjälpsgrupper med 254 aktiva medlemmar har även 200 arbetstillfällen skapats för att försörja i snitt fem personer. Trots den omfattande pandemin som medfört omställningar världen över har Vayalakkavoor klarat sig bra och resultaten ser trots svårigheterna bra ut för byn.

”Jag brinner väldigt mycket för entreprenörer och att hjälpa andra. Att bli andelsägare i detta projekt och hjälpa utsatta kvinnor att skapa något de kan leva av var en självklarhet för mig. Det är fantastiskt att se resultatet och att vårt bidrag verkligen gjort skillnad för många hushåll” – säger Martin Jörgensen, Grundare & VD Lakritsfabriken i Ramlösa.

Utöver att skapa arbetstillfällen för flera människor i byn har invånarna även fått bättre kunskap i vattenhantering som är en mycket viktig del då många av de företag som skapats grundar sig i jordbruk. Utöver jordbruk har även tegelbruk utvecklats under dessa 18 månader vilket öppnat upp för ytterligare business i byn.

”Invånarna i Vayalakkavoor, Hand in Hand India och Hand in Hand in Hand Sweden är evigt tacksamma för det ovärderliga stöd ScandChoco/Lakritsfabriken bidragit med. Tack vare er går hela byn en betydligt ljusare framtid till mötes!” – säger Nils Garcia – Grundström, Fundraising Manager Hand in Hand Sweden.

Genom att satsa på entreprenörskapet i byn och skapa fler arbetstillfällen kan även barnarbete undvikas och barnen kan prioritera sin skolgång och bygga en stabil grund för framtiden i byn.

Om Hand in Hand Sweden

Hand in hand ser människors idéer, kompetens och drivkraft. Vi möter människor med vilja och ambition, men som saknar verktyg för att kunna förändra sin situation. I snart trettio år har Hand in Hand genom utbildning, stöttande nätverk och tillgång till mikrolån bidragit till att människor kunnat utnyttja sin potential och utvecklas till småskaliga och framgångsrika entreprenörer. Det är vägen för att stärka både individer och samhällen, det är så vi bekämpar fattigdom långsiktigt – inte bara för stunden.